Informacje o naszej firmie

"QIALAB” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest w Polsce wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy QIAGEN, jednego z wiodących światowych producentów odczynników i sprzętu używanych w biologii molekularnej.

Oferujemy Państwu produkty QIAGEN, począwszy od podstawowych odczynników do biologii molekularnej, poprzez zestawy diagnostyczne, skończywszy na zaawansowanych automatach laboratoryjnych.

 

O QIAGEN:

Firma QIAGEN jest wiodącym dostawcą innowacyjnych technologii badań w zakresie biologii molekularnej, a także kluczowym graczem na rynku zaawansowanych rozwiązań z tej dziedziny. Już ponad pół miliona klientów na całym świecie zaufało produktom firmy QIAGEN.

Technologie badań firmy QIAGEN umożliwiają izolację materiału genetycznego i innych cząsteczek z próbek biologicznych. Uzyskane próbki poddane analizom dostarczają wartościowych wyników i zamieniają materiał biologiczny w źródło cennych informacji. 

Firma QIAGEN została założona w 1984 r. przez grupę naukowców wywodzących się z Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Zaledwie dwa lata po powstaniu, firma wprowadziła na rynek nową metodę uzyskiwania informacji genetycznej z komórek, która była znacznie łatwiejsza, szybsza i bardziej wiarygodna w porównaniu do metod stosowanych do tej pory. Czas przygotowania prób skrócił się z kilku dni do kilku godzin, co przyczyniło się do tego, że metody biologii molekularnej mogły być wykorzystywane w laboratoriach na całym świecie. Od czasu wprowadzenia na rynek gotowego zestawu, który zawierał wszystko, co niezbędne do izolacji kwasów nukleinowych z bakterii, firma QIAGEN opracowała szereg innych technologii i testów. 

QIAGEN oferuje szeroki asortyment ponad 500 zaawansowanych produktów, znajdujących na świecie ponad 500 000 odbiorców. Ponadto w ofercie posiada kompleksowe rozwiązania służące do automatyzacji procedur laboratoryjnych – od przygotowania próbki do uzyskania końcowych wyników badań.

Materiały zużywalne

Szeroki asortyment materiałów zużywalnych QIAGEN zawiera kompletne zestawy do przygotowania próbek oraz ich analizy, jak również enzymy i inne odczynniki znajdujące zastosowanie w aplikacjach laboratoryjnych. Na przykład, w ofercie QIAGEN znajdują się testy do identyfikacji patogenów powodujących grypę, zapalenie wątroby, HIV i gruźlicę. Dodatkowo, internetowy portal GeneGlobe oferuje naukowcom dostęp do ponad 60 000 testów do analizy poszczególnych genów u różnych gatunków. Materiały zużywalne i odczynniki QIAGEN charakteryzują się wysoką jakością, wiarygodnością i powtarzalnością.

 

Automaty i instrumenty pomiarowe

QIAGEN dostarcza ponad 15 typów automatów i instrumentów pomiarowych w tym modułową platformę QIAsymphony- RGQ, która wyznacza nową erę automatyzacji w laboratorium. Jej zakres działania pokrywa cały zakres procedur, począwszy od preparacji próbek biologicznych, na testach prowadzących do końcowych wyników skończywszy. Takie podejście minimalizuje możliwość ludzkiego błędu i zwiększa efektywność procedur, które to czynniki są krytycznymi dla laboratoriów komercyjnych przetwarzających tysiące próbek rocznie i mających wysokie rygory jakościowe.

Metody detekcji:

Odpowiednie rozwiązania są niezbędne do różnych zastosowań laboratoryjnych. QIAGEN oferuje szereg owoczesnych technologii, które przyczyniają się do postępów w biologii molekularnej oraz czynią ją bardziej dostępną dla rosnącej liczby użytkowników.

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) - metoda stosowana do amplifikacji kwasów nukleinowych,            Wysoka czułość procesu zapewnia bardzo dokładne wyniki. Umożliwia wykrycie nawet pojedynczej cząsteczki DNA co jest szczególnie istotne w badaniach genetycznych żywności, podczas wykrywania patogenów czy też analizie śladów kryminalistycznych.

QuantiFERON® - technologia wykorzystując pamięć układu immunologicznego do wykrywania prątków gruźlicy, działa znacznie szybciej niż inne  metody. Test jest wystarczająco czuły do diagnozowania chorób, w utajonej fazie, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów.

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (NGS) - metoda, która sprawia że odkodowywanie informacji genetycznej jest łatwiejsze, szybsze i tańsze w porównaniu do tradycyjnych metod sekwencjonowania. Celem QIAGEN jest upowszechnienie stosowania tej przełomowej technologii  w takich dziedzinach jak badania i  diagnostyka kliniczna.

Pirosekwencjonowanie – jest to technologia wysokiej rozdzielczości, która pozwala na wykrywanie mutacji genomie  w czasie rzeczywistym.

 

QIALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kątnej 17, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000536724; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, -zł, reprezentowana przez: Adama Kordka – Prezesa Zarządu